skip to Main Content
SSAB-AG Antrepriză Generală

Deoarece calitatea rezultatelor este unul dintre cei mai valoroși indicatori ai succesului unei companii, merită să evidențiem câteva proiecte realizate de către SSAB-AG. Menționăm că societatea deține certificări atât pentru fabricarea unor materii prime utilizate în sectorul construcțiilor (structuri metalice și prefabricate din beton), cât și pentru proiectare, execuție construcții civile, industriale, drumuri și poduri, modernizări și realizarea de construcții metalice.

Dintre proiectele de anvergură aflate în portofoliul SSAB-AG putem menționa construirea unor depozite logistice în Bacău, acestea având rolul de amplasare și distribuție a diverselor produse destinate comercializării. În fapt, proiectele au coincis, acoperind atât partea de construire propriu-zisă a spațiilor destinate depozitării, cât și amenajarea zonelor administrative specifice unor astfel de construcții.

Alte proiecte marca SSAB-AG sunt reprezentate de construirea unui centru comercial de 26.000 mp în Timișoara și a unui complex agro-alimentar în Tulcea. Pentru cel de‑al doilea proiect, a fost imperios necesară construirea mai multor tipuri de clădiri, de la hale de producție panificație și patiserie, hale depozitare și până la un parc fotovoltaic, toate acestea amplasate pe o suprafață de aprox. 60 ha.

Proiect SSAB-AG
Proiect SSAB-AG
Proiect SSAB-AG

Clădirile industriale cu birouri sunt investiții de interes la care standardele SSAB-AG sunt pe măsura calității impuse de beneficiar, un partener de prestigiu fiind Artemis Real Estate.

SSAB-AG are în derulare și contracte de achiziții publice de lucrări, cel mai recent fiind operaționalizarea Unității Naționale ETIAS.

După cum se poate observa din complexitatea lucrărilor efectuate, SSAB-AG se pliază cu ușurință pe indicațiile beneficiarilor de proiecte dar vine și cu propria expertiză tehnică în acest sens.

SSAB-AG urează tuturor clienților și colaboratorilor un an nou fericit și plin de împliniri și le mulțumește pentru încrederea și sprijinul acordate în realizarea proiectelor.

(Articol apărut în Revista Construcțiilor – decembrie 2022)

Back To Top
en_GBEN