Hala de productie materiale termoplastice
Detalii proiect
Data începerii: 0
Data finalizării: 0
Client: SC Tecnostamp Triulzi Est Europe SRL
Localitate: Hemeius, Bacau
Servicii oferite:
Alte detalii: suprafata totala 8900 mp,
lungime 101 m,
latime 81 m
Studiu de caz
Hala de producție are organizarea funcțional spațială rezultată în urma analizei Certificatului de Urbanism și a temei de proiectare întocmită de beneficiar.
Din punct de vedere arhitectural volumul apare compact, o prisma rectangulara majora (dimensiuni aproximativ 102 x 82 x 11,5 metri) care adăpostește zona birourilor si cele doua zone de producție.
Din punct de vedere estetic volumele sunt tratate unitar, cu închideri caracteristice spatiilor de producție (panouri sandwich).
descarca prezentarea