skip to Main Content
Despre produs
  • Structuri prefabricate din beton armat pentru construcții industriale și logistice
  • Structuri prefabricate din beton armat pentru construcții comerciale, civile și administrative
  • Structuri prefabricate din beton armat pentru construcții agricole și zootehnice
  • Bazine de stocare, aerare și decantare pentru stații de epurare și tratare a apelor uzate
  • Bazine pentru stocarea și gestionarea dejecțiilor din zootehnie
  • Silozuri prefabricate din beton armat pentru stocare materii prime și furaje
  • Fermentatoare și bazine de stocare pentru uzine de producție biogaz
Caracteristici

Bazine stocaj din elemente prefabricate

Cu ajutorul elementelor prefabricate furnizate de societatea noastră se pot executa în timp record, diverse tipuri de bazine pentru stocajul lichidelor, utilizate în sectorul agro-zootehnic, în industrie, rezervoare pentru apă aintiincendiu și mai ales bazinele speciale utilizate în cadrul stațiilor de epurare municipale.

Bazinele pot fi realizate cu înălțimi de la 2,5 m până la 6 m, sub diverse forme geometrice – rectangulare, circulare, ovale – cu unul sau mai multe compartimente, care pot fi prevăzute cu pasarele circulabile, canale colectoare și căi de rulare pentru racloare și mixere.

Elementele prefabricate sunt poziționate pe un radier executat în operă, după care se execută pardoseala interioară a bazinului care asigură și conexiunea între elementele prefabricate. Ulterior se realizează etanșeizarea internă a elementelor prin aplicarea unor masticuri elastice speciale care să permită dilatațiile și contracțile apărute în cadrul proceselor tehnologice, umplerea și golirea bazinelor precum și în cazul unor eventuale activități seismice.

Silozuri din elemente prefabricate

Utilizând elementele prefabricate autostabile produse în fabrica noastră, pot fi construite zone de depozitare cu una sau mai multe celule, atât pentru depozitarea materiilor prime cât și pentru stocajul deșeurilor, atât în formă solidă cât și semiuscate.

Sunt utilizate frecvent în sectorul agro-zootehnic pentru stocarea cerealelor, furajelor dar și pentru depozitarea temporară a dejectiilor rezultate.

Elementele realizate cu înălțimea de 2,7 m pot fi poziționate pe un radier executat în operă sau pe pardoseli deja existente, permițând o repoziționare ulterioară în funcție de necesitățile utilizatorului.

Galerie foto
Rezervor Stație Epurare
Rezervor Stație Epurare
Bazine Din Beton Prefabricat
Bazine Din Beton Prefabricat
Back To Top
ro_RORO