Calitate si acreditari
Întreaga activitate în societatea noastră se desfășoară în baza unui Sistem de Management Integrat implementat și certificat conform standardelor SR EN ISO 9001-2008, SREN ISO 14001:2004, SROHAS 18001: 200, SA8000:2008.

Sistemul de management integrat constituie un ansamblu de acțiuni planificate, destinate să asigure realizarea și menținerea calității în toate etapele proceselor ce se desfășoară în societate, să garanteze și să ofere încredere că serviciile/lucrările oferite sunt în conformitate cu cerințele de calitate specificate, să asigure identificarea și soluționarea aspectelor de mediu din societate, să asigure mediul de lucru necesar desfășurării proceselor, să gestioneze și să reducă pe cât posibil riscurile la care sunt supuși salariații societății.

Sistemul de management integrat este certificat de SRAC și IQnet și pentru execuția de construcții metalice este certificată de TUV Grup Sud, organisme de certificare recunoscute pe plan mondial.
{categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val}