Prezentarea companiei
S.C. SSAB AG S.R.L. este o firmă de construcții cu sediul social în Bacău, Str. Republicii nr. 159, cod poștal 600303, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J04/1042/1991, având CUI RO2816022. Capitalul firmei este integral privat, iar principalul domeniu de activitate este proiectarea, execuția confecțiilor metalice și executarea lucrărilor de construcții montaj a halelor de producție industrială. Din punct de vedere geografic, compania, prin diverse parteneriate a operat și operează pe tot teritoriu României cele mai multe lucrări fiind realizate în: Bacău, București, Constanța, Brașov, Galați, Baia Mare, Neamț, Brăila, Iași, Suceava, Vrancea. Împreună cu parteneri europeni am operat de asemenea lucrări, de mai mici dimensiuni, în Germania, Franța, Norvegia, Elveția.

SSAB AG S.R.L., prin rezultatele obținute, s-a clasat în mod constant în perioada 1995-2007 în topul județean al firmelor de construcții, reușind să satisfacă exigențele impuse, din anul 2003 fiind introdus și menținut sistemul de management integrat. Toate aceste produse sunt permanent la dispoziția dumneavoastră, însoțite de recomandările tehnice specifice și serviciile de asistență tehnică în montaj, pe baza competenței și experienței acumulate în montarea a peste 200 000 mp structuri metalice și a peste 400 000 mp panouri termoizolante.
{categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val} {categ_val}