Uzinare
Procesul de uzinare cuprinde faze successive prin care materia primă ajunge în stadiul de produs finit.
  • Pregătirea producției: materialele sunt verificate pentru a corespunde din punct de vedere a calității conform prescripțiilor proiectului.
  • Curățarea: inițial profilele sau tolele din table sunt curățate de rugină sau alte impurități și se procesează conform planurilor proiectului de execuție.
  • Debitarea: în cadrul atelierului de debitare profilele se taie la dimensiuni și se găuresc. Tolele din table sunt debitate și găurite pe mașina de debitare și găurire cu comandă numerică. Piesele rezultate sunt debavurate, șanfrenate și crăițuite.
  • Asamblarea: piesele astfel pregătite trec în faza de asamblare unde sunt fixate piesele de capăt, gusee și alte elemente necesare montajului.
  • Sudarea: se face în regim automat, semiautomat sau manual funcție de complexitatea subansamblului.
  • Vopsirea: după curățarea și verificarea sudurilor, piesele trec în atelierul de vopsitorie unde sunt protejate anticoroziv conform specificațiilor acestui proces.
  • Livrarea: ansamblele sunt etichetate și pregătite pentru livrare. Livrarea confecției metalice se realizează cu mașinile de transport ale firmei sau cu mijloace de transport asigurate de beneficiar.
După fiecare etapă descrisă mai sus piesele sunt verificate din punct de vedere dimensional. Sudurile sunt verificate atât vizual cât și prin procedee de laborator specifice.
Fabrica are autorizat un laborator grupa II pentru control nedistructiv, iar pentru control cu radiații gama firma colaborează cu laboratoare specializate.
Toate ansamblele și subansamblele livrate sunt însoțite de certificate de calitate privind procesul de producție precum și calitatea materialelor ce intră în componența acestora.